Modelowanie i drukowanie 3D
Poznaj podstawę grafiki 3D.
Szkolenie pozwala na zapoznanie się z kilkoma drukarkami 3D, takimi jak: podstawowe drukarki drukujące z filamentów, drukarki 3D UV - drukowanie żywicą światło utwardzalną oraz tzw. pen - drukarka ręczna. Dzielimy się cenną wiedzą z zakresu prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się drukarkami 3D. Przygotowywania pliku do druku, modelowania. W kreatywny sposób zaprojektujesz i wydrukujesz swój własny projekt.

Program szkolenia obejmuje:

*Rodzaje drukarek 3D, budowa drukarki 3D, zasada działania, elementy wyposażenia, uruchamianie, rodzaje filamentów i innych materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z uruchamianiem i eksploatacyjną. Zasady bezpiecznego korzystania z drukarek 3D - BHP

* Proste drukarki ręczne, tzw. pen 3D - zasada działania, prawidłowa eksploatacyjna.

* Przygotowanie pliku do druku, przenoszenie danych z komputera do drukarki, korzystanie z gotowych modeli, skalowanie modeli, zasady ułożenia modelu na stole roboczym, podpory.

* Czym są slicery? Ustawiania parametrów druku, temperatura ekstrudera, temperatura stołu, nastawianie prędkości i innych parametrów. Podstawy modelowania 3D, czyli projektowanie własnych figur i obiektów trójwymiarowych. Programy do modelowania, podstawowe zasady tworzenia modeli, eksportowania plików z programy do slicera.

* Zaawansowane modelowanie 3D, Autodest Inventor - projektowanie figur prostych i złożonych, eksportowanie pliku i przygotowanie d drukowania. Inne programy do modelowania - porównanie właściwości.

* Drukarki 3D UV - podstawy drukowania z żywic światło utwardzalnych.

*Zajęcia praktyczne: zaprojektuj własny model, wyeksportuj, przygotuj do drukowania, wydrukuj.

Scroll to Top Skip to content