Polityka prywatności
Wersja skrócona polityki prywatności

Administratorem strony jest Centrum Edukacji Nowych Technologii CENT, prowadzone przez Elverre Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonej przez Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000838744, NIP 9562360375, REGON 38594947300000, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, lok. 7.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Prezes Zarządu Elverre Polska sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 512 784 655.

Dane osobowe są poufne, bezpieczne i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Wykorzystujemy pliki cookies własne.

Wersja rozszerzona polityki prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Zarządu spółki Elverre Polska sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, lok. 7.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 512 784 655. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie w systemie sprzedaży, zapisać się na newsletter lub skontaktować z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Edukacji Nowych Technologii CENT prowadzone przez Elverre Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako administrator danych osobowych, a także: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe, podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe, biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych, kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego, operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Centrum Edukacji Nowych Technologii CENT prowadzone przez Elverre Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyłącznie zgodnie z poleceniami Centrum Edukacji Nowych Technologii CENT. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa..

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam: zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych, ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, korzystać z narzędzi analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona podobnie jak większość innych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Scroll to Top Skip to content