Programowanie mikrokontrolerów i Arduino
Podczas szkolenia wzbogacisz się o wiedzę na temat mikrokontrowerów. Nauczymy Cię podstaw języka C++ używanego w środowisku Arduino, odczytywania wartości cyfrowych oraz analogowych, a także sterowanie mikrokontrolerem przy pomocy pilota IR. Razem zbudujemy kilka prostych modeli np. pojazd, ramie robota, czy też sonar.

Program szkolenia obejmuje:

*Czym są mikrokontrolery? Budowa, rodzaje, architektura, wyjaśnienie pojęć.

* Środowisko arduino, instalacja, obsługa programu.

* Podstawy języka C++ używanego w środowisku Arduino.

* Ustawianie portów mikrokontrolera, operacje na wejściach i wyjściach cyfrowych.

* Współpraca mikrokontrolera z urządzeniami peryferyjnym: sterowanie diodami LED, silniczkami, serwo - mechanizmem, wyświetlaczem LCD, itp.

* Odczytywanie wartości cyfrowych i analogowych przez mikrokontroler, pomiar światła, temperatury, odległość itp. Sterowanie mikrokontrolerem przy pomocy pilota IR

* Mikrokontrolery z modułem wifi, wymiana danych poprzez wifi, bluetooth, esp now

* Zajęcia praktyczne: Budowanie prostych modeli - pojazd, ramię robota, sonar (radar ultradźwiękowych)

* Korzystanie z lutownicy hot air - zasady bezpieczeństwa BHP, różne wersje pomocy dydaktycznych - zestaw elementów, tablica edukacyjna do pracy z mikrokontrolerami

* Przykładowe zajęcia z uczniami (lekcja demonstracyjna)

Scroll to Top Skip to content