Narkotyki i dopalacze – metody profilaktyki, narkogogle w komplecie
Narkotyki i dopalacze – metody profilaktyki, narkogogle w komplecie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu - webinarium, dzięki któremu poznasz nowoczesne metody profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Webinarium prowadzi specjalista, adiunkt Katedry Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej UMK.

W szczególności webinarium dedykujemy pracownikom instytucji odpowiedzialnych za profilaktykę narkotykową a także wychowawcom dzieci i młodzieży.

Jako ciekawostkę warto dodać, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw narkogogli - symulatorów stanu odurzenia narkotykami miękkimi (jak haszysz czy marihuana) oraz narkotykami twardymi - wywołującymi silne zaburzenia postrzegania rzeczywistości. Gogle te doskonale wpisują się w dalsze działania edukacyjno-profilaktyczne, które można wykorzystywać do aktywizacji młodzieży podczas prelekcji, pogadanek, eventów itp.

Zapisy na szkolenie-webinarium przyjmujemy non stop, link do webinarium otrzymasz zaraz po akceptacji Twojego zgłoszenia.

Po szkoleniu, trwającym około 1.5 godziny otrzymasz świadectwo ukończenia webinarium szkoleniowego wystawione przez Centrum Edukacji Nowych Technologii (akredytacja Kuratorium Oświaty).

Koszt udziału w webinarium obejmuje materiały szkoleniowe (w postaci skryptu do pobrania); dwa urządzenia symulujące stan splątania narkotycznego (alkogogle NSOFT21 + NHARD21) oraz świadectwo.

Narkogogle wysyłane są w dniu zapisu na webinarium kurierem DPD na wskazany adres.

Instytucje publiczne mogą dokonać płatności przelewem w terminie 14 dni na podstawie otrzymanej faktury po szkoleniu.

Scroll to Top Skip to content