Język perswazji a manipulacja – webinar
Język perswazji a manipulacja – webinar

Każdego dnia jesteśmy osaczani językiem perswazji lub poddawani manipulacji. Znajomość tych technik pozwala nam prowadzić skutecznie negocjacje, odkrywać - co kryje się pod maską naszego rozmówcy, sprzedawcy, kontrahenta...

Zapraszamy na szkolenie w formie webinaru, które poprowadzi wykładowca akademicki, trener komunikacji, mediator, dr Renata Rybacka.

Perswazja to proces przekonywania kogoś do przyjęcia określonego punktu widzenia, przekonania lub działania. Odbywa się to za pomocą racjonalnych argumentów, dowodów, logicznych wniosków oraz emocjonalnych apelów, ale zawsze z poszanowaniem autonomii i wolności wyboru odbiorcy. Perswazja jest stosowana w różnych kontekstach, takich jak reklama, polityka, negocjacje i edukacja.

Przykłady perswazji:

  1. Reklama produktu: Firma przedstawia korzyści płynące z zakupu swojego produktu, używając dowodów naukowych, opinii ekspertów oraz pozytywnych recenzji klientów.
  2. Przemówienie polityczne: Polityk przedstawia swoje plany i program wyborczy, argumentując, dlaczego jego propozycje są najlepsze dla społeczeństwa.
  3. Kampania zdrowotna: Organizacja zdrowotna prowadzi kampanię, aby zachęcić ludzi do rzucenia palenia, przedstawiając statystyki dotyczące zdrowia oraz historie osób, które z powodzeniem zerwały z nałogiem.

Manipulacja

Manipulacja to działanie mające na celu wpływanie na myśli, emocje i zachowania ludzi w sposób nieuczciwy lub ukryty. Manipulatorzy często używają technik takich jak dezinformacja, nacisk emocjonalny, ukrywanie istotnych informacji lub celowe wprowadzanie w błąd, aby osiągnąć swoje cele. Manipulacja zwykle narusza wolność wyboru i autonomię odbiorcy, wykorzystując jego słabości lub brak wiedzy.

Przykłady manipulacji:

  1. Fałszywe reklamy: Firma przedstawia nieprawdziwe informacje o swoim produkcie, aby zachęcić ludzi do jego zakupu, ukrywając negatywne skutki lub zawyżając korzyści.
  2. Szantaż emocjonalny: Osoba grozi zerwaniem związku lub przyjaźni, jeśli druga strona nie spełni jej oczekiwań, wywołując poczucie winy i lęku.
  3. Polityczna propaganda: Rząd rozpowszechnia zmanipulowane informacje, aby kontrolować opinię publiczną, np. poprzez ukrywanie faktów lub tworzenie fałszywych narracji, które służą jego interesom.

Perswazja i manipulacja różnią się przede wszystkim intencją oraz metodami. Perswazja zakłada uczciwe i otwarte przedstawienie argumentów, podczas gdy manipulacja polega na wykorzystywaniu nieetycznych technik do osiągnięcia swoich celów.

Koszt udziału w szkoleniu:
Koszt udziału w każdym ze szkoleń w ramach LETNIEJ AKADEMII CENT to 50 zł. Opłata nie dotyczy uczestników posiadających kod rabatowy.

Uzyskanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 89 zł

Aktualne terminy szkoleń i linki do formularzy zapisów:

TERMIN 1:: 22.07.2024 godzina 17.00 (webinar online) zapisz się -> formularz

TERMIN 2:: 13.08.2024 godzina 17.00 (webinar online) zapisz się -> formularz

Scroll to Top Skip to content